Privacybeleid

Chiropractie De Lier verwerkt uw persoonsgegevens en behandeldossier op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U gaat met de opslag en verwerking van uw gegevens akkoord door uw zorg door Chiropractie De Lier te laten uitvoeren. De opgeslagen data worden gebruikt voor uw behandeldossier, afsprakenbeheer en notaverwerking. Uw gegevens zullen niet zonder uw schriftelijke toestemming worden gedeeld met derden, tenzij hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld en of gedeeld, neem dan schriftelijk contact met ons op.

U kunt via een schriftelijk verzoek aan ons uw persoonsgegevens inzien. U kunt schriftelijk vragen uw gegevens aan te passen, mocht u van mening zijn dat deze niet correct zijn.

Na het beëindigen van de behandelovereenkomst, kunt een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wissen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar, wij slaan uw gegevens in dat geval op in een archief, onzichtbaar voor normaal gebruik.

U kunt uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Chiropractie De Lier kan dan mogelijk geen verantwoorde zorg meer bieden en behandelingen zullen worden gestaakt. Uw gegevens worden vervolgens opgeslagen in een archief, onzichtbaar voor normaal gebruik.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

U kunt een schriftelijk verzoek indienen voor overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere behandelaar.

Chiropractie De Lier neemt alle passende maatregelen om cliëntgegevens veilig te houden voor misbruik en onbevoegde inzage. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan schriftelijk contact met ons op.